Partneri

Projekty pre našich klientov realizujeme v spolupráci s vedúcimi spoločnosťami v každej oblasti informačných technológií. Stať sa ich partnerom znamená dokonale poznať produkty a spôsob, ako ich na mieru prispôsobiť našim klientom. Našich zamestnanci sú držitelia odborných certifikátov. Udržať si partnerstvo znamená trvalo investovať do našich špecialistov, ktorí následne dokážu prinášať efektívne riešenia. Patríme k slovenským spoločnostiam, ktoré sa cieľavedome zameriavajú na partnerskú spoluprácu. Vo viacerých prípadoch sme registrovaní ako prví partneri na Slovensku a udržujeme si vysoké úrovne  certifikácií.

HP partner silverRSA SecurWar
WacomKasperksy
Microsoft partnerToshiba business partner