Referencie

Pozitívne referencie od našich klientov nás zaväzujú a motivujú k neustálemu zdokonaľovaniu našej práce. Naše skúsenosti pochádzajú z investičných projektov, z projektov na regionálnej a medzinárodnej úrovni realizovaných pre samosprávne orgány, z aktivít pre klientov pôsobiacich v rôznych odvetviach priemyslu, v zdravotníctve, energetike, hoteliérstve, v IT, vo finančnom, či v neziskovom sektore.

Zoznam najvýznamnejších klientov:

Sberbank Slovensko, a.s.
Prima Banka, a.s.
Medusa Group
ČSOB Leasing, a.s.
J&T Finance Group, a. s.
dm drogerie markt, s.r.o.
HENKEL SLOVENSKO spol. s r.o.
TOWER Automotive a.s.
SFM Group, o.c.p., a.s.
HSF, s.r.o.
Ministerstvo vnútra
SHELL Slovakia, s.r.o.
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Olympic Casino
NAY, a.s.