Divízie energericky úsporných riešení osvetlenia

Naše služby, riešenia a dodávky LED osvetlenia poskytujeme súkromným aj verejným organizáciám, pričom hlavné zameranie upriamujeme na výkonové LED osvetlenie a riadenie ako sú:

  • Osvetlenie pozemných komunikácií: hlavné cesty, mestské a dedinské komunikácie, mestské centrá, obytné štvrte
  • Priemyselné osvetlenie: výrobné haly a sklady, vonkajšie výrobné a skladové priestory, pridružené priestory
  • Osvetlenie verejných priestorov: letiská, stanice, obchodné centrá, …
  • Osvetlenie športovísk: športové haly, arény, vonkajšie športoviská

Našim klientom ponúkame ucelené riešenie LED osvetlenia vrátane výberu spôsobu financovania:

  • Samofinancovanie z vlastných zdrojov
  • Finančný leasing podľa zvoleného modelu
  • Financovanie formou „Performance contracting“ – kompletný balíček služieb vrátane technického auditu, inštalácie svetelnej sústavy, energetického monitoringu, servisných služieb, fakturácie, likvidácie nebezpečného odpadu a prefinancovania. Ide o čiastočné alebo celkové prefinancovanie projektu, pričom energetické úspory sú zdielané medzi klientom a poskytovateľom po zmluvne dohodnutú dobu a podmienok.